INFO


Kuvaustyylini on lempeä ja lämmin. Lasten kanssa edetään aina lasten omaan tahtiin. Kuvaushetki on monelle aluksi jännittävää ja usein pienten onkin hyvä katsella tilannetta ensin tutussa ja turvallisessa sylissä. Lempeällä ja rauhallisella asenteella pääsemme kuitenkin pian alun jännityksestä huolimatta kuvauspuuhiin. Studiossani on lupa temmeltää ja touhuta, tutkia ja ihmetellä. Näin lapsillekin jää mieluisa kokemus valokuvauksesta.

Teidän ei tarvitse osata olla kameran edessä. Minä ohjaan ja opastan kyllä. Tulkaa rauhallisin ja luottavaisin mielin ja nauttikaa hetkestä. Täällä saatte olla omia ihania itsejänne.

Kuvausasuksi suosittelen vaaleita ja luonnonläheisiä sävyjä. Suosittelen välttämään monivärisiä asuja sekä paitoja, joissa on etualalla kuva tai teksti. Studiolta löytyy myös lainavaatteita, joita saa vapaasti hyödyntää niin halutessaan.

Tärkeintä kuitenkin on, että asu on itselle mieleinen.KUVAUSEHDOT: 

Valokuvaus Sanni K valokuvausehdot

Valokuvaajalla viitataan valokuvaajaan Sanni Kalliokoski ja asiakkaalla valokuvauspalvelun tilaajaan.


Sopimuksen hyväksyminen

Asiakas perehtyy sopimusehtoihin ennen sovittua kuvausajankohtaa. Ostamalla valokuvaajan palveluita, asiakas sitoutuu noudattamaan tässä dokumentissa mainittuja sopimusehtoja. Valokuvaaja sitoutuu noudattamaan ehtoja jokaisen asiakkaansa kanssa.


Varaukset

Valokuvauksen varaus on sitova siten, kun valokuvaaja on lähettänyt asiakkaalle kirjallisen vahvistusviestin. Sairaustapauksessa tai muun ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa tai suunnitelluissa ulkokuvauksissa huonon sään sattuessa kuvauksen ajankohtaa voidaan siirtää. Mikäli asiakas peruu sovitun valokuvauksen siinä vaiheessa, kun sovittuun aikaan on jäljellä alle 14vrk ja syy ei ole force majeure tyyppinen on valokuvaajalla oikeus periä asiakkaalta 50% kuvauksen hinnasta. Tällä valokuvaaja kattaa tekemäänsä organisointityötä ja peruuntumisesta johtuvaa ansionmenetystä. Valokuvaaja voi perua valokuvauksen ylivoimaisen esteen sattuessa, kuten äkillinen sairastuminen. Tällöin kuvausajankohtaa pyritään siirtämään.


Maksut

Kuvauksen maksu paikanpäällä MobilePay, korttimaksu tai käteinen (tasaraha.)


Kuvauspäivänä

Asiakas huolehtii siitä, että saapuu ajallaan kuvaukseen. Kuvaukseen varataan aikaa sovitun kuvauspaketin mukaisesti. Kuvausaika lasketaan alkaneeksi sovitusta kellonajasta ja asiakkaan saapuessa myöhässä on valokuvaajalla oikeus vähentää kulunut aika käytettävissä olevasta ajasta aikataulujen niin vaatiessa. Valokuvaajalla ei siis ole velvollisuutta pidentää kuvausaikaa asiakkaan myöhästymisen vuoksi.


Kuvat

Valokuvaaja toimittaa koevedosgallerian kuvat.fi sivustoon, joka on nähtävissä viimeistään 7vrk kuluttua kuvauksesta. Asiakkaan tulee tehdä valinta kuvista 7vrk kuluessa koevedosgallerian saapumisesta. Koevedosgallerian kuvia ei saa tallentaa itselleen eikä niitä saa jakaa sosiaalisen median alustoilla. Valokuvaaja toimittaa asiakkaan valitsemat kuvat valmiiksi käsiteltynä kuvat.fi sivustoon, josta asiakkaan tulee tallentaa kuvat itselleen. (Valmiiden digikuvien toimitusaika saattaa vaihdella kuvaustilanteen mukaan, tavallisesti toimitusaika on 1-2 viikkoa.)


Tekijänoikeuslaki ja kuvien käyttöoikeus

VALOKUVAAJAA SITOVAT OIKEUDET JA EHDOT

Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus omiin kuviinsa, niiden käyttöön, julkaisemiseen ja myymiseen.

Valokuvaajalla on oikeus julkaista sellaisia kuvia, joiden julkaisemiseen hän on saanut asiakkaan suostumuksen.

Valokuvaaja saa julkaista suostumuksen antaneiden asiakkaidensa kuvia esimerkiksi omilla sosiaalisen median alustoilla, verkkosivuillaan sekä muilla julkisilla alustoilla ja julkisissa tiloissa. Valokuvaaja ei tarvitse asiakkaan erillistä suostumusta sellaisten kuvien julkaisemiseen, käyttöön tai myymiseen, joissa tämän henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa.


ASIAKASTA SITOVAT OIKEUDET JA EHDOT

Asiakas saa julkaista valokuvaajan ottamia kuvia omilla sosiaalisen median alustoilla ja teettää valokuvista kopioita sekä omaan yksityiseen että oman lähipiirinsä käyttöön. Mikäli asiakas toimittaa valokuvaajan kuvia lähipiirilleen, kyseisiä henkilöitä velvoittaa samat valokuvien käyttöä ja julkaisua koskevat ehdot kuin asiakasta itseään.

Asiakkaalla ei ole lupaa muokata saamiaan valokuvia.

Asiakkaan julkaistessa valokuvaajan ottamia kuvia, on valokuvaajan nimi mainittava aina julkaisun yhteydessä.


MUUT EHDOT

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien varmuuskopioinnista.

Valokuvaajan varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3kk kuvaustapahtuman jälkeen. Tämän jälkeen asiakas on yksin vastuussa kuvien varmuuskopioinnista.